Regulamin Thelos

Ogólne zasady rejestracji i utrzymywania domen internetowych przez abonentów utrzymujących domeny w NASK za pośrednictwem THELOS.pl

  1. Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma.
  2. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres, w przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 15 dniowy okres reklamacyjny.
  3. Transfery domen do naszego systemu są bezpłatne.
  4. Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do naszego systemu od innych Partnerów są bezpłatne.
  5. Transfery domen zarejestrowanych w naszym serwisie są bezpłatne w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy.

Okres trwania umowy i własność domeny.

Nowe rezerwacje. Nowa domena w procesie rezerwacji, jest blokowana w systemie centralnym NASK i nie jest już dostępna dla innych. Otrzymana faktura jest podstawą do przekazania środków na konto rejestratora. Wnioskodawca staje się właścicielem domeny (nabywcą usługi) tylko w przypadku dokonania terminowej wpłaty według faktury w nieprzekraczalnym okresie do 10 dni. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikacje zamówionej usługi zostaną zwrócone wpłacającym a usługi uważa się za nie nabyte, abonent traci prawa związane z rezerwacja domen. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen zarezerwowanych na jednej fakturze proforma. Sytuacja taka powinna być zgłoszona rejestratorowi w okresie ważności proformy. Sytuacja szczególna. Rezerwacja nowej domeny ? rejestrator może dokonać na własną odpowiedzialność ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania środków w całości lub części od wnioskodawcy. W takim przypadku to rejestrator a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania w 100% środków z przeterminowanej faktury proforma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z faktury w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.

Odnowienia - przedłużenie rezerwacji. Podstawą do przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma (forma przedpłaty na następny okres). Faktura taka jest dostarczana abonentowi w formie e- mail 21 dni przed data wygaśnięcia abonamentu. W przypadku braku reakcji na proformę 4 dni przed wygaśnięciem przychodzi przypomnienie o braku środków za odnowienie domeny.

Wygaśnięcie domeny. Państwa domena zarejestrowana w systemie NASK poprzez THELOS.pl w przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia, jest wyłączana przez system centralny NASK bez naszego udziału. Skutkuje to wyłączeniem wszystkich usług w tym strony www, poczty email i wszystkich pochodnych usług.

Wskazówki praktyczne - bardzo ważne !!! Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie w panelu administracyjnym aktualnego adresu email, na który kierowane są przypomnienia o odnowieniu. Często w procesie podawany jest email, który po roku nie jest używany, co może prowadzić do nieświadomości dotyczącej terminu wygaśnięcia. Niezależnie od korespondencji e-mail , terminy płatności oraz stosowne faktury podane są w panelu zarządzania. Faktury proforma pojawiają się w panelu 21 dni przed datą wygaśnięcia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta, w związku z koniecznością wniesienia terminowej opłaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedur prosimy o kontakt

 

Serwery WWW     Pomoc | Cennik | Kontakt | Strona główna
@2011 THELOS.PL Corporation, Poland. All rights reserved.